IT Zone

Enterprise solution 3


Дижитал эрин үеийн цөм нь дата гэдэг нь тодорхой. Энэ ч утгаараа Дата эрин зуун ч гэж бас нэрлэдэг. Дата эрин зуунд бизнесийн гол инновац, өрсөлдөх талбар, бүтээмжээ нэмэгдүүлэх хэрэгсэл нь дата болон датаг ашиглах чадвар болж байна.