Сайн хөрш
Сайн хөрш

( )

Гүүд Нэйборс ОУТББ нь 1991 онд БНСУ-д байгуулагдсан хүмүүнлэгийн, хөгжлийн төлөөх Олон Улсын Байгууллага юм. 2018 оны байдлаар дэлхийн 38 оронд Суурин Төлөөлөгчийн газраа нээж Хүүхдийн эрхэд суурилсан Орон Нутгийн Хөгжлийн Хөтөлбөр болон Хүүхдийн Эрх, Хамгааллын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.