.Манлайбаатар
.Манлайбаатар

Манлайбаатар ( )

Миний бие өөрийн сонирхлын дагуу видео тоглоом , цахим спорт , поп соёлын талаар контентууд бэлтгэн хүргэдэг ба цаашид үүнийг подкаст хэлбэрээр өргөжүүлэх болно.