Эрдэнийн сан

Монгол хэлний хэлц үгийн тайлбар


90 гаруй хэлц үгийг тайлбарлаж, зурж, жишээ дасгалуудыг хавсаргасан