Эрдэнийн сан

Эрдэмт 7 хүү


7 бяцхан ламын тухай өвөрмөц сонирхолтой шидэт үлгэр болой