Б. Эрдэнэбулган

Мэргэн үгсийн чуулган


Хүн төрөлхтний сор болсон хүмүүсээс авахуулаад эгэл жирийн нэгний хэлсэн онч мэргэн үгсийг түүвэрлэн монгол хэлнээ хөрвүүлэн англи хэл дээрх эх, тайлбар зургийн хамт оруулсан бүтээл. "Авах хүнд нэг үг ч эрдэнэ. Орхих хүнд мянган үг ч улиг." гэдэг шиг уншсан хүнд ухаарал бодрол үлдээн ажил амьдралын эрч хүч, сурч боловсрох хүсэл эрмэлзлэл, шинийг хийх урам зориг, тунгаан бодох мэргэн ухааныг өгч чадвал миний зорилго биелсэн гэсэн үг.