Н. Энхцэцэг

50 чухал хүн


1990-ээд онд Ардчилан хувьсгал эхлэхэд бизнес эрхлэгчид шинэ санааг хэрхэн олж хөдөлмөрлөн өнөөгийн өндөрлөгт хүрсэн тухай бодит түүхүүд.