Н. Энхцэцэг
Н. Энхцэцэг

Нямдорж

Энхцэцэг ( Зохиолч )

“Ням ном” хэвлэлийн газар болон Монголын Маркетинг Менежментийн Хүрээлээн ТББ хамтран бүтээв.