С. Энхнаран

Дурлах нас 1


Сурахаас залхсан Билгүүн хэмээгч хүү амар амьдрахын тулд өөрийх нь төлөө ажиллах эхнэр олохоор шийддэг. Улмаар “Би” гэж хэн болох, өөрийгөө таньж авснаар ямар давуу талуудыг олж авч болохыг экзистенционал байр сууринаас судлаж, бид юуны тулд суралцаж, ямар гол асуултууд өдий хүртэл оршиж, яагаад гүн ухааны ойлголтуудын энэ бүхэнд дэмжлэн өгдөг болохыг мэдэж авна.