.Энхжаргал
.Энхжаргал

Энхжаргал ( )

Миний бие шинжлэх ухаан, технологи, танин мэдэхүйн чиглэлээр олон төрлийн бүтээл, нийтлэлийг уншиж сонирхон бодит амьдралд хэрэгжүүлэн туршиж үзэх дуртай. Тэдгээрээс олж авсан туршлага, мэдлэгээ гол сэдвийн хүрээнд дэлгэрүүлэн дэлхийн олон эрдэмтэн, их сургууль, судалгааны төвүүдийн материалаас судалгаа хийн баяжуулж блог болгон бичдэг билээ. Цаашид олж авч туршисан мэдлэгээ он цаг хамаарахгүй орших номын бүтээл болгон гаргахаар төлөвлөж байна.