Б. Энхболд

Ухаалаг нүүдэлчид


Асар хурдтай хувьсан өөрчлөгдөж буй эмх замбараагүй, тааварлахын аргагүй үйл явдлуудаар дүүрэн өнгөрөх дараагийн 30 жилд Нүүдэлчин Монгол маань хэрхэн яаж хөгжих нь залуу үеийнхэн биднээс шууд хамааралтай. Тиймээс уг хариуцлагаа ухамсарлан өөрийн чадлын хэмжээнд Нүүдэлчин Монголчууд бид хэрхэн Ухаалаг НҮҮДЭЛ хийх талаар цөөн хэдэн тэмдэглэл, нийтлэл бичсэнээ эрхэм танд хүргэж санал солилцохыг хүслээ.