Э.Мөнгөнтуул
Э.Мөнгөнтуул

Энхбат

Мөнгөнтуул ( )

Номын зохиогч нар эрүүл мэндийн салбар, түүн дотроо эрүүл мэндийн боловсон хүчин бэлтгэдэг АШУҮИС, Япон улын Цүкүба Их сургуульд ажилладаг. Зохиогч Э.Мөнгөнтуул нь Нийгмийн эрүүл мэндийн магистр, Япон улсын Цүкүба Их сургуулийн докторант бөгөөд судалгааны ажлын хүрээнд энэхүү бүтээлийг олны хүртээлд хүргэж байна. Түүний судалгааны чиглэл нь нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн асуудалуудыг судалдаг. Зохиогч, Анагаах Ухааны доктор Т.Ганчимэг нь Япон улсын Цүкүба Их Сургуульд багшилдаг. Түүний судалгааны ажлууд нь эх хүүхэд болон нийгмийн эрүүл мэндийн асуудалд чиглэгдсэн судалгаануудыг хийж олон нийтийн хүртээлд хүргэдэг эрдэмтэн юм.