Б. Даш

“Содон төрх, сонирхолтой ааль ааш” 3-р дэвтэр


Номын товч танилцуулга: Цэрка Эхэтийнд ирж амьдарсан нь тохиолдлын байв уу? аль эсвэл ... ? Мөн Эхэт, Дуубаатар хоёр ямар холбоотой болох. Эхэтийн ээж анх хэрхэн “Баадантай авгай” гэж хэлэгдэх замыг сонгов? Юу түүнд хүчтэй нөлөөлөв? Энэ тухай та “Содон төрх, сонирхолтой ааль ааш” 3-с олж уншаарай.