Д. Дамдинжав

Хүнд жингийн Коммунист


Хүнд жингийн Коммунист