.Huslen
.Huslen

Huslen ( )

Хүслэн гэдэг. СЭЗИС-ийн 3-р курсын оюутан. Нягтлан бодох бүртгэл мэргэжлээр суралцдаг. CUPS клубын тэргүүн.