Бизнес Медиа
Бизнес Медиа

( )

Бизнес Медиа ХХК Бизнес Медиа ХХК-ийг 2018 оны 11 дүгээр сард иргэн Д.Энхбат, иргэн Б.Үнэнбат болон Экономи медиа компани хамтран үүсгэн байгуулсан. Тус компани нь BUSINESS.mn платформын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг. BUSINESS.mn платформ нь байгууллагыг авч явахад шаардлагатай бүхий л мэдлэгийг уламжлалт цаасан сэтгүүл, дижитал хувилбар, вэб сайт, подкаст, компанийн удирдлагуудад зориулсан төрөл бүрийн сургалт зэрэг олон хэлбэрээр хүргэж, бизнес эрхлэгчдийг цэнэглэхийг зорьдог юм. BUSINESS.mn платформ нь дараах үндсэн хэсгүүдтэй: • Business.mn сар тутмын сэтгүүл • www.business.mn сайт • “Бизнес цэнэг” цуврал сургалт, подкастууд