Бөмбөлөг
Бөмбөлөг

Өнөбат

Алзахгүй ( )

Free writer | Мэдрэмжээ илэрхийл 🎈 Facebook: Бөмбөлөг Instagram: @Alzkuu iPodcast: Alzku's balloon Soundcloud: Alzku_ 🎈Огт оргүй гэж нэрлэсэн огторгуйн хязгаар.. 🎈 Өөр нэгэн ертөнц, шинэ мэдрэмж, эргэцүүлэмж, Бөмбөлөг гэх энгийн үгний цаадах утга учир...