Биплас Монголиа ХХК

Өгөх авах ухаан


Байгууллагын сэтгэл зүйн гуру Вартоны их сургуулийн профессор Адам Грантын судалгаа шинжилгээний ажлууд дээрээ тулгуурлан бичсэн өнөө цагийн шилдэг бизнесмэн, амжилттай ажилтан болоход зориулсан ном. Гол санаа нь Өгөгчид буюу бусдын төлөө санаа тавьж, хариу нэхэлгүй тусалдаг хүмүүс хамгийн их амжилт, нэр хүнд олдогийг баталсан бестселлер ном юм.