Биплас Монголиа ХХК

Манлайлал ба Нэг минутын менежер


Бизнес эрхлэгч эмэгтэй Нэг минутын менежер дээр зочлон ирэх бөгөөд өөрийн ажлаа хэрхэн үр дүнтэйгээр удирдаж, нөхцөл байдалд тулгуурласан манлайлагч болох талаар зөвлөгөө авна. Нэг минутын менежер өөрийн удаирдах ажилтнуудын хамтаар бизнес эрхлэгчид удирдлагын шилдэг арга барилуудаасаа хуваалцана.