Г. Батболд
Г. Батболд

Гончиг

Батболд ( Судлаач, шүүмжлэгч )

Гончиг овогтой Батболд. 1980 онд Булган аймагт төрсөн. 2012 оноос Түүх, археологийн хүрээлэнгийн дундад зууны салбарт ЭША ажиллаж байна. Түрэг, Уйгур, Хятаны үеийн түүх археологийн судалгаа хийдэг.