Б.Амармэнд
Б.Амармэнд

Баяржаргал

Амармэнд ( )

Нийтлэгчийн тухай: Монгол болон Тайван улсад гүнзгийрэн сурч байгаа 2 залуу судлаач болох Б.Амармэнд & З.Энхбат Подкастны тухай: Анагаахын шинжлэх ухааны салбарын сонирхолтой судалгаа, мэдээ мэдээллийг базаж, хөнгөн ойлгомжтой хэлбэрээр олонд хүргэх зорилготой