.Амарболд
.Амарболд

Амарболд ( )

Амарболд гэдэг 22 настай, Юбикаб, Монсертф компаниудад ажиллаж байсан одоо Их засаг их сургуульд суралцаж байна.