Ц. Содчимэг
Ц. Содчимэг

Цэрэнсамбуу

Содчимэг ( )

Олхонууд овгийн Дэвбүгийн Үнэнч, Өвөрмонголын орчин үеийн нэрт зохиолч, Жинин багшийн дээд сургуулийн монгол судлалын дээд сургуулийн монгол хэл бичгийн сурган хүмүүжлийн ухааны профессор, Жинин багшийн дээд сургуулийн монгол судлалын дарга. Голдуу орчин цагийн монгол үг хэл үсэг бичгийн хэрэглээний чиглэлээр заан сургалт ба судалгаа хийдэг.