Signature

Signature #12


Энэ удаагийн дугаартаа бид сэтгүүл зүй, хэвлэл мэдээллийн салбарыг түүчээлж буй залуу үеийн нэгэн төлөөллийг урьлаа. Сонгосон мэргэжилдээ дурлаж, олон талаас нь мэргэшиж буй түүнтэй бид ажил мэргэжлээс илүүтэй өнөөдрийн Хуланг бий болгосон сонголт, тохиолуудын талаар түлхүү ярилцлаа. Тэрээр одоо Анлимитэд Медиа Групп-ын дэд захирлаар ажиллаж буй.