Н. Ганбат

Үйлийн үр


“Улаан сухай” романы үргэлжлэл энэхүү зохиолд Анчи Минь хэрхэн АНУ-д очиж сурсан. Өөрийн хичээл чармайлтаар хэл мэдэхгүй, таних хүнгүй газарт хөл дээрээ яаж боссон тухай өгүүлнэ. Энэ хугацаанд туулсан зовлонгоо тэр өөрийн үйлийн үрийг эдэлж явна гэж үзэх бөгөөд аливаа сайн сайхан үйлийнхээ үр шимийг хожим хойно хүртэх болно.