.Баясгалан
.Баясгалан

Баясгалан ( )

Хувь хүний хөгжилтэй холбоотой сэдвүүдээр ярилцаж олон нийтэд мэдлэгээ хуваалцах зорилгоор энэхүү подкастийг эхлүүлж байна.