Innovation
Innovation

( )

Анагаахын шинжлэх ухаан, эрүүл мэндийн салбарын өнөөгийн өнгө төрхийг илтгэх, энэ салбарт ажиллаж, суралцаж буй эмч, судлаач, оюутнуудыг дэлхийн анагаах ухааны хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхахад туслах, нотолгоонд суурилсан, дэвшилтэт урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээ, оношлогооны аргуудыг Монголд хөгжүүлэх зорилго бүхий цоо шинэ санаа шийдэлтэй улирал тутмын анагаах ухааны сэтгүүл.