Гэрэг

Гэрэг #06


Xотын хаа нэгтээ “Гэрэг”-ийн шинэ хуудсыг нээж буй танд баярлалаа. Сингапурт хоосон цаас дэлгээд дугаарынхаа санаа, төлөвлөгөөг гаргаж байсан тэр өдрөөс эхлэн хамт олны минь хоёр сарын хөдөлмөрийн дүнд шинэхэн дугаар маань таны гарт хүрч байна.