Д. Нямаа

Нарны алга (дууль)


Хөдөөгийн хүүхэд бага балчираасаа эхлэн мал адгуустай харилцаж, байгал дэлхий, уул уснаас хорвоог таних эхлэлээ олж, түүнийг уран яруу сэрэл, мэдрэмжээр таньж мэдэх байгаа тухай өгүүлсэн болно. Монгол амьдрал, монгол зан заншил, монгол хөдөлмөрөөр хүн болж байгааг сургуульд ороод 8-р анги төгсөж байгаа цаг хугацаанд багтаан бичсэн уянгын бичил өгүүлэгүүдээс бүрдсэн “дууль” юм.