Хатдын бага насандаа сурсан эрдэм мэдлэг нь ирээдүйд хэрхэн ач тус болон хувирч байгаа талаар тус үлгэрт гарах болно.