Б. Батсүрэн
Б. Батсүрэн

Б

Батсүрэн ( )

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийг Газар зохион байгуулалтын инженер мэргэжилтэйгээр 2008 онд төгссөн. Байгаль орчны чиглэлийн 15 төрлийн төсөл хөтөлбөр, чиглүүлэгч багшаар ажиллахын хажуугаар Эко-Ази Байгаль орчин менежентийн дээд сургуульд үндсэн багш ХААИС-д гэрээт багшаар тус тус ажиллаж байгаад одоо Монголын үндэсний их сургуулийн Байгаль орчин хамгаалах хөтөлбөрийн багт багшийн ажил хийж байна.