А. Бат-Оргил
А. Бат-Оргил

Алтанхуяг

Бат-Оргил ( )

Намайг А.Бат-Оргил гэдэг. Би Дефакто Институтэд Ахлах судлаачаар ажилладаг. Шинэ Зеланд улсын Оакландын их сургуульд ‘Хөгжил судлал’, ‘Төрийн бодлого’ гэх мэргэжлүүдээр суралцаж төгссөн.